کد خبر: ۱۵۵۲۶
تاریخ انتشار:۱۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۵:۵۴
پاسخ به یک پرسش علمی
آیا فضای خارج از جو زمین واقعاً سرد است؟
آیا فضا واقعاً سرد است؟ اگر بخواهیم پاسخ ساده ای به این سؤال بدهیم، باید بگوییم خیر، فضا سرد نیست؛ در واقع فضا نه سرد است و نه گرم، اما اگر به فضا بروید ممکن است یخ بزنید یا به شدت بسوزید.

آیا فضا واقعاً سرد است؟ اگر بخواهیم پاسخ ساده ای به این سؤال بدهیم، باید بگوییم خیر، فضا سرد نیست؛ در واقع فضا نه سرد است و نه گرم، اما اگر به فضا بروید ممکن است یخ بزنید یا به شدت بسوزید. دلیل این تناقض به تعریف دما و گرما باز می گردد و البته تصورات اشتباه زیادی نیز در مورد این موضوع وجود دارد.در فضا هیچ چیزی نیست، یعنی با محیطی کاملاً خلاء روبرو هستیم که دمایی ندارد. ما روی زمین هم محیط خلاء ایجاد می کنیم و می دانیم که ضرورتاً سرد نیستند، بلکه فقط از انتقال گرما جلوگیری می کنند.