تبدیل صندلی‌های اداری به میزهای ایستاده با StorkStand


اکثرا در رابطه با آسیب‌های ناشی از نشستن بسیار زیاد چیزهایی شنیده‌ایم. میزهای ایستاده ممکن است تا حدی گران قیمت باشند، اگر شما بخواهید تمام میزهای موجود خود را با یکی از این میزهای ایستا جایگزین کنید انتخاب هوشمندانه‌ای انجام داده‌اید. این یک میز ایستای کوچک است که به پشت صندلی اداری شما متصل می‌شود.

StorkStand جای کافی برای قرار دادن لب تاب و گوشی‌های هوشمند داشته و قادر است تا وزن 50 پوند (23 کیلوگرم) را پشتیبانی کند. این میز‌ها قابل تا شدن و در نتیجه قابل حمل و نقل می‌باشند. این میزها با استفاده از یک بند به پشته صندلی متصل می‌شود و زاویه آن نیز تا حد مورد نیاز قابل تغییر است. برای تغییر ارتفاع قرار گرفتن این میزها، می‌توانید به سادگی پایه‌های صندلی را بالا یا پایین ببرید.

بر خلاف سایر میزهای ایستا، این میز می‌تواند به سادگی بچرخد یا به مکان‌های دیگر منتقل شود.

ویدئوی زیر نمایشی از این میزها را ارائه میکند.اکثرا در رابطه با آسیب‌های ناشی از نشستن بسیار زیاد چیزهایی شنیده‌ایم. میزهای ایستاده ممکن است تا حدی گران قیمت باشند، اگر شما بخواهید تمام میزهای موجود خود را با یکی از این میزهای ایستا جایگزین کنید انتخاب هوشمندانه‌ای انجام داده‌اید. این یک میز ایستای کوچک است که به پشت صندلی اداری شما متصل می‌شود.

StorkStand جای کافی برای قرار دادن لب تاب و گوشی‌های هوشمند داشته و قادر است تا وزن 50 پوند (23 کیلوگرم) را پشتیبانی کند. این میز‌ها قابل تا شدن و در نتیجه قابل حمل و نقل می‌باشند. این میزها با استفاده از یک بند به پشته صندلی متصل می‌شود و زاویه آن نیز تا حد مورد نیاز قابل تغییر است. برای تغییر ارتفاع قرار گرفتن این میزها، می‌توانید به سادگی پایه‌های صندلی را بالا یا پایین ببرید.

بر خلاف سایر میزهای ایستا، این میز می‌تواند به سادگی بچرخد یا به مکان‌های دیگر منتقل شود.

ویدئوی زیر نمایشی از این میزها را ارائه میکند.